Fokstrategie & -visie

Bij Milliers de Boucles staat fokken op verantwoorde wijze centraal. Als fokker voldoe ik aan het fokreglement van de Barbetclub, het kynologisch reglement van de Raad van Beheer en de regels van “Plan Fairfok” van de Raad van de Beheer.
Voor meer informatie over “Plan Fairfok” kunt u de brochure van de Raad van Beheer dan wel hun website raadplegen. In de brochure staat meer informatie over hoe u kiest voor een gezonde en sociale hond.

Plan Fairfok” – Raad van Beheer. Voor meer informatie, klikt u hier.

Fokstrategie Milliers de Boucles

Tijdens mijn zoektocht naar de geschikte dekreu voor mijn teef doe ik uitgebreid onderzoek naar de gezondheid, het karakter en het uiterlijk van de dekreu.

• Gezondheid

Mijn Barbets zijn uitgebreid medisch getest en hebben alle verplichte onderzoeken gehad, te weten: het HD-onderzoek en het (jaarlijkse) ECVO-oogonderzoek. Daarnaast hebben ze een DNA-profiel. Verder zijn hun gegevens terug te vinden in de Pawpets Database, Embark en/of MyDogDNA/Wisdom Panel. Is een DNA-test een gevalideerde test, dan laat ik deze afnemen door Laboklin.

Voor het vinden naar de geschikte dekreu neem ik ruim de tijd. Eventuele (erfelijke) aandoeningen in de door mij gekozen bloedlijn moeten zoveel mogelijk worden uitgesloten, zodat de kans op gezonde pups zo groot mogelijk is.
Belangrijk daarbij is het bereiken van een zo’n grote mogelijke genetische diversiteit, zodat de kans op de door mij gewenste gezonde bloedlijn – waarmee ook verder kan worden gefokt – zo groot mogelijk is. Hoe groter de genetische diversiteit, hoe lager de inteeltcoëfficiënt. Met de inteeltcoëfficiënt worden de bloedlijnen van de gekozen ouders van een pup in kaart gebracht. Daarbij streef ik naar een zo laag mogelijke inteeltcoëfficiënt waarbij ik de maximale inteeltcoëfficiënt hanteer van 5% over 5 generaties. Indien de gegevens bekend zijn, kijk ik uiteraard ook naar de inteeltcoëfficiënt over meer dan 5 generaties. Bij het bepalen van de inteeltcoëfficiënt maak ik gebruik van de Pawpeds Database waarin de stambomen van de honden zijn opgenomen.

• Karakter

Belangrijk is ook het karakter van de door mij gekozen dekreu. Een Barbet met een rastypisch karakter staat bij Milliers de Boucles voorop. Ik vind het ontzettend belangrijk dat de Barbetpups van Milliers de Boucles een vrolijk, sociaal en vooral ongecompliceerd, open en evenwichtig karakter hebben alsmede een gezonde dosis energie en goede werkeigenschappen.
Daarom probeer ik zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de door mij gekozen dekreu en voorafgaand aan de dekking de dekreu minimaal één keer te hebben gezien om zo meer te weten te komen over zijn karakter. Deze informatie is uiteindelijk mede bepalend voor de keuze van een dekreu.

• Uiterlijk

Een gezonde dekreu met de rastypische Barbeteigenschappen die genetisch de perfecte match is, moet ook passen bij het type Barbet dat ik voor ogen heb. Denk aan de bouw van de dekreu, zijn vacht(kleur) en de soort krul. In principe probeer ik een dekreu te vinden die qua uiterlijk past bij mijn teef, zodat de pluspunten van beide ouders in het nageslacht naar voren komen.

Door een goede afweging te maken op het gebied van gezondheid, karakter en uiterlijk, streef ik een positieve bijdrage te leveren aan de instandhouding van een gezond ras met behoud van de rastypische kenmerken die de Barbet zo’n geweldige hond maken.

Fokvisie Milliers de Boucles

Nadat de juiste dekreu is gevonden, vindt de dekking plaats. Na ongeveer 63 dagen worden de pups geboren.

• Nestperiode

Bij Milliers de Boucles staat de gehele nestperiode de gezondheid van de pups en de moederhond centraal en zorg ik dat het hen aan niets ontbreekt. Een belangrijk aspect hierbij is het creëren van een rustige en stressvrije omgeving. Immers, een gezonde moederhond die in optimale conditie verkeert en geen stress ervaart, is mijns inziens de sleutel voor gezonde pups met een stabiel en evenwichtig karakter! Aandacht en zorg voor de pups én de moederhond staat bij Milliers de Boucles op nummer 1.

Wanneer de pups geboren zijn, groeien zij op in de woonkamer. De pups maken vanaf dat moment deel uit van ons leven, ons huishouden en de Barbetroedel. De socialisatie en de opvoeding van de pups wordt door mij op zorgvuldige wijze begeleid.

• Procedure toewijzing Milliers de Boucles pup; match toekomstige eigenaar en pup

Bij Milliers de Boucles wordt gestreefd naar het vinden van de juiste match tussen de pup en zijn/haar toekomstige eigenaar. Zo vindt vooraf een kennismaking plaats met de toekomstige eigenaar. Belangrijk daarbij is het zo goed mogelijk in kaart brengen van het gedrag/karakter van de pup en de wensen van de toekomstige eigenaar, zodat de pup zo goed mogelijk past bij zijn/haar toekomstige eigenaar.
Bij Milliers de Boucles kiest u niet zelf een pup uit. Als fokker ben ik van mening dat de pup zijn/haar baasje uitkiest en dat dit de sleutel is voor een perfecte match. Hieraan besteed ik dan ook veel tijd en aandacht. Voor meer informatie over de toewijzingsprocedure bij Milliers de Boucles, klikt u hier.