Gastgezin?

Het is mogelijk om gastgezin te worden voor een reu of teef. Op deze manier kan op verantwoorde wijze worden gefokt met nazaten van Pip en kan ik haar bloedlijn blijven voortzetten.

Als gastgezin wordt u mede-eigenaar in plaats van eigenaar. De pup groeit bij u op en maakt deel uit van uw gezin. U bent zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, socialisatie en gezondheid van uw Barbet.

Wanneer de hond een bepaalde leeftijd heeft bereikt – voor een reu geldt 15 maanden en voor een teef 24 maanden – wordtbeoordeeld of hij/zij geschikt is om als dekreu of als fokteefje te worden ingezet. Elementen die daarbij belangrijk zijn, zijn:

  • de gezondheid van uw hond;
  • het karakter van uw hond; en
  • de behaalde showresultaten.

De gezondheid van uw hond
Uw hond moet voldoen aan de gezondheidseisen die zijn vastgesteld door de Raad van Beheer en de Barbetclub. Zo zullen er eenmalig heupfoto’s worden gemaakt en worden de ogen (jaarlijks) getest (pijnloos) op afwijkingen (beide gezondheidsonderzoeken zijn voor rekening van mij als fokker).

Het karakter van uw hond
Ik vind het belangrijk dat honden waarmee ik fok, een rastypisch karakter hebben: open, sociaal en vooral evenwichtig.
Wanneer u kiest voor het gastgezinschap, wil ik uw hond regelmatig zien: denk aan diverse wandelingen en logeerpartijtjes. Zo kan ik de ontwikkelingen volgen in het karakter van uw hond en blijft uw hond een band houden met mij en de roedel. Vooral in de situatie dat een teef een nest krijgt, is het ontzettend belangrijk dat zij geen stress ervaart en zich veilig voelt in de omgeving waarin zij de pups gaat grootbrengen. Ik raad u aan gedurende de nestperiode nauw betrokken te blijven bij de ontwikkelingen van de pups en uw eigen hond. De deur staat altijd voor u open.

De behaalde showresultaten
Het is verplicht minimaal aan twee shows deel te nemen. Daarbij moet een “zeer goed” of hoger worden behaald. In principe zal ik de hond showen, tenzij u aangeeft dit graag zelf te willen doen. In overleg zal een afspraak worden gemaakt zodat ik met u kan oefenen hoe de hond moet worden geshowd. De bijbehorende kosten voor de show, zoals inschrijvingskosten, zijn voor mijn rekening.

Pip op de Kampioensclubmatch van de Barbetclub – oktober 2017.

Mocht blijken dat een reu/teef toch niet geschikt is als dekreu/fokteef, dan zal ik dit met u bespreken.

Indien u interesse heeft in het zijn van gastgezin of meer informatie hierover wilt hebben, dan kunt u contact met mij opnemen.