Wachtlijst/aanmelding

Mededeling november 2022

De afgelopen 2 jaar is, mede door Covid-19, de vraag naar een Barbetpup gigantisch gebleken. Dit heeft tot gevolg dat de wachtlijst binnen no-time vol is (hetgeen ook geldt voor collega clubfokkers). Om meer inzicht te kunnen geven in de nestplanning is de Barbetclub voornemens op korte termijn een overzicht te publiceren van de nestplanning van de aangesloten clubfokkers. Zodra hierover meer bekend is, zal ik de link hier naartoe plaatsen op de website.

Wat betekent dit voor Barbetkennel Milliers de Boucles?

Zoals bekend is de Barbet een relatief klein ras. Omdat ik een kleine hobbyfokker ben en ik veel waarde hecht aan het fokken op verantwoorde wijze waarbij het welzijn van mijn eigen Barbets en de instandhouding van een gezond Barbetras op nummer 1 staat, heb ik af en toe een nestje pups d.w.z. 1x in de 2 à 3 jaar. Zie voor meer informatie mijn fokbeleid.

Houdt dan ook rekening met een termijn van minimaal 1 à 2 jaar alvorens u een Barbetpup van Milliers de Boucles kunt verwelkomen. Door de toenemende vraag en het beperkte aanbod is dit de nieuwe realiteit geworden en dit zal (hoogstwaarschijnlijk) ook voor een Barbetpup van collega clubfokkers gelden.

Of en wanneer een volgend nest gepland staat, is nu nog onbekend. Zie voor meer informatie de nestplanning.

Wachtlijst/aanmelden

Heeft u interesse in een Barbetpup, dan kunt u zich aanmelden voor een pup.

Aanmelden voor een pup
U kunt zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier. Bij een aanmelding ontvangt u nieuws over de nestplanning. Afzonderlijke aanmeldingen voor een pup per mail, worden niet meegenomen in de mailing.

Nestnieuws? Heeft u zich aangemeld, dan ontvangt een nieuwsbericht per mail. Via een link kunt u aangeven of u nog steeds interesse heeft in een pup én of u op de wachtlijst wilt worden gezet. Dit nieuwsbericht wordt kort daarna ook op de website gepubliceerd. Mocht de wachtlijst dan al vol zijn, dan zal dit ook worden bericht.

LET OP: De aanmelding is dus géén automatische plaatsing op de wachtlijst. U geeft zich hier apart voor op nadat de wachtlijst is opengesteld.

Wachtlijst: binnenkort geopend (2023)
Op dit moment ben ik bezig met de nestplanning voor 2023. Zodra er meer bekend is, zal het ook weer mogelijk zijn om u op de wachtlijst te zetten. Bij mij ligt de grens op 15-20 aanmeldingen en geldt VOL=VOL. Ik werk niet (meer) met reservewachtlijsten.

Staat u op de wachtlijst, dan ontvangt u daarvan een bevestiging en krijgt u een vragenlijst toegestuurd. Wel laat ik u op voorhand weten dat een plek op de wachtlijst geen garantie is op een Barbetpup. Voor meer informatie over de toewijzingsprocedure, kunt u hier klikken.

Aanmeldformulier

    Voor meer informatie zie deze link.