Wachtlijst/aanmelding

Mededeling juni 2021

De afgelopen tijd is, mede door Covid-19, de vraag naar een Barbetpup gigantisch gebleken. Dit heeft tot gevolg dat de wachtlijst binnen no-time vol is (hetgeen ook geldt voor collega clubfokkers). Om meer inzicht te kunnen geven in de nestplanning is de Barbetclub voornemens op korte termijn een overzicht te publiceren van de nestplanning van de aangesloten clubfokkers. Zodra hierover meer bekend is, zal ik de link hier naartoe plaatsen op de website.

Wat betekent dit voor Barbetkennel Milliers de Boucles?

Zoals bekend is de Barbet een relatief klein ras. Omdat ik een kleine hobbyfokker ben en ik veel waarde hecht aan het fokken op verantwoorde wijze waarbij het welzijn van mijn eigen Barbets en de instandhouding van een gezond Barbetras op nummer 1 staat, heb ik af en toe een nestje pups d.w.z. 1x in de 2 à 3 jaar.

Daarom is het verstandig rekening te houden met een termijn van minimaal 1 à 2 jaar alvorens u een Barbetpup van Milliers de Boucles kunt verwelkomen. Door de toenemende vraag en het beperkte aanbod is dit de nieuwe realiteit geworden en dit zal (hoogstwaarschijnlijk) ook voor een Barbetpup van collega clubfokkers gelden.

Of en wanneer een volgend nest gepland staat, is nu nog onbekend. In 2022 zal hierover meer bekend worden gemaakt. Zie voor meer informatie de nestplanning.

Interesse in een Barbetpup van Milliers de Boucles?

Heeft u interesse in een Barbetpup, dan kunt u zich aanmelden voor een pup. Zie onderstaand aanmeldformulier. De aanmelding is géén automatische plaatsing op de wachtlijst welke momenteel gesloten is. Voor meer informatie over de wachtlijst, zie hier.

Voor vragen, kunt u contact met mij opnemen.

Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.

Hartelijke groet,
Judith & vele hondenpootjes van Corvette, Pip & Fee
Barbetkennel Milliers de Boucles

Aanmeldformulier

    Voor meer informatie zie deze link.